• Ražotne nr 1 - 800 m2
  • Krāsošanas cehs nr 1 - 200m2
  • Ciršanas cehs - 200m2
  • Ārējā noliktava - 1000m2
  • Ražotne nr 2 - 700m2
  • Krāsošanas cehs nr 2 - 200m2
  • Plazma - 200m2
  • Kopējā teritorija - 18 000 m2