Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalības darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

SIA “Reserv Inc” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” un Saldus tehnikumu laika posmā no 2020. gada 20. janvāra līdz 2020. gada 28. februārim uzņēmumā īsteno darba vidē balstītas mācības. 

Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.

Uzņēmējiem, kas plāno dalību DVB mācībās, īstenojot profesionālās vidējās izglītības programmas un arodizglītības programmas, ir iespējams saņemt papildu finansējumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.483 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi”. Par dalību projektā lūdzam interesēties Latvijas Darba devēju konfederācijā.

Par projekta rezultātiem informācija tiks ievietota mājaslapā pēc projekta noslēguma.