Kvalitātes politika

Mūsu moto: „Kvalitatīvi un klienta vajadzībām atbilstoši produkti”.

Kvalitātes politika

Mūsu klienti sagaida nevainojamu kvalitāti un projektu nodošanu noteiktos termiņos. SIA „Reserv Inc” apņemas ievērot standartu EN 1090-1, ISO 9001, EN ISO 3834-2 prasības savā darbībā un ražošanā.

SIA „Reserv Inc” apņemas patstāvīgi uzlabot ražošanas procesu, lai samazinātu brāķa iespējamību un panāktu maksimālu ražošanas efektivitāti.

SIA „Reserv Inc” nodrošinās patstāvīgu darbinieku kompetences attīstīšanu un profesionālu izaugsmi.

Jebkura klienta pretenzija, jautājums vai vēlme tiks izskatīta un atrisināta iespējami ātrākos termiņos. Mums ir svarīgs katra klienta viedoklis un apmierinātība!

SIA „Reserv Inc” regulāri veic savas darbības izvērtēšanu un nepieciešamo uzlabojumu ieviešanu.

SIA „Reserv Inc” nodrošinās „caurskatāmību” klientu atsauksmēs par mūsu produkciju un darbiem.

SIA „Reserv Inc” attīsta ilgtermiņa abpusēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem, nodrošinot kvalitatīvu un savlaicīgu gala produkta piegādi.

Kvalitātes mērķi 2019.gadam


  • SIA „Reserv Inc” veiksmīgi veikt uzraudzības auditu atbilstoši ISO 9001:2015.
  • Jaunu klientu meklēšana.
  • Regulāra personāla kvalifikācijas celšana.
  • Jaunu metāla un komplektējošo izstrādājumu piegādātāju meklēšana atbilstoši pasūtījumu specifikācijai.
  • Tehnoloģisko iekārtu modernizācija.
  • Brāķa samazināšana vismaz par 25% gada laikā, metināšanas brāķis par 10%, pretkorozijas apstrādes par 5%, izmēru neatbilstību par 10% (novērtēšana saskaņā ar pasūtītāju informāciju).
  • Noliktavas uzskaites un darbības optimizēšana (materiālu pieņemšana, materiālu norakstīšana, gatavās produkcijas izdošana).
  • Darba vides uzlabošana. Strādājošo darbinieku apmierinatības līmeņa celšana.
  • Kāvētu pasūtījumu izgatavošanas termiņus samazināt vismaz par 10%.